TIFFCOM  2020   -  Geta Films Line-Up

Feature Films

Wonderful-Paradise_01.jpg

Director: Masashi YAMAMOTO ("Robinson's Garden", "Junk Food")

Producer: Shin-ichiro MURAOKA ("Akame 48 Waterfalls")
Cast: Kaho MINAMI ("Sayonara Kabukicho", "Masterless") / Akira EMOTO

("Shoplifters", "Zatoichi") / Seiko ITO / Soran TAMATO / Miyu OGAWA

Genre: Fantasy / Comedy

Theatrical Release in Japan: December 2020


[2020 / Color / HD / Stereo / 97 min. / Japanese with English subtitles]

A-Janitor_000.jpg

Director: Yugo SAKAMOTO
Cast: Seiji FUKUSHI / Haruka IMOU / Tomoya MAENO / Hannya /

Wataru ICHINOSE / Takashi KITADAI / Kazuki NAMIOKA /

Toru NOMAGUCHI / Tetsu WATANABE / Kazuhiro YAMAJI

Genre: Action

Theatrical Release in Japan: Spring 2021

[2021 / Color / DCP / 5.1ch / 87 min. / Japanese with English subtitles]

Around-the-Edge-02.jpg

Director: Hideo JOJO

Cast: Rina ONO / Amon HIRAI / Marin NISHIMOTO /

Shuri NAKAMURA / Hikari KUROKI / Rikki METSUGI

Genre: Coming of Age / Comedy

Theatrical Release in Japan: 2020


[2020 / Color / HD / Stereo / 77 min. / Japanese with English subtitles]

Two-Komachis-00.jpg

Director: Takeshi SONE
Cast: Hanna CHAN / Eliz LAO / Soko IZUMI / Takayuki HAMATSU

Genre: Fantasy / Romance

Theatrical Release in Japan: Summer 2020

[2020 / Color / HD / Stereo / 86min. / Cantonese with English subtitles]

PWD05.jpg

Director: Banmei TAKAHASHI
Cast: Tasuku EMOTO / Maki SAKAI / Kimiko YO / Naoko OHTANI /

Ryudo UZAKI / Eiji OKUDA

Genre: Drama

Theatrical Release in Japan: September 2020

[2020 / Color / HD / Stereo / 109 min. / 1.78:1 / Japanese with English subtitles]

ShizuoYamanaka_002.jpg

Director: AKIO MURAHASHI
Cast: Baijaku NAKAMURA / Kanji TSUDA / Misato TANAKA /

Miyoko ASADA / Atsuko TAKAHATA

Genre: Family / Drama

Theatrical Release in Japan: 2020

[2019 / Color / HD / Stereo / 107 min. / Japanese with English subtitles]

Orokamono_002.jpg

Director: Takashi HAGA / Sho SUZUKI
Cast: Nanami KASAMATSU / Yui MURATA / Satoshi IWAGOH /

Hachi NEKOME / YOBI (葉媚) / Mana MINAMIHISAMATSU

Genre: Comedy / Drama

Theatrical Release in Japan: 2020

 

[2019 / Color / HD / Stereo / 96 min. / Japanese with English subtitles]

MysticShrineMaiden_Still01.jpg

Director: Takeshi SONE
Cast: Miyu YOSHIMOTO / Yua SHIRAISHI / Takayuki HARANISHI

 / Takayuki HAMATSU

 

Genre: Drama / Fantasy / Musical

Theatrical Release in Japan: 2020

[2019 / Color / HD / Stereo / 72 min. / Japanese with English subtitles]

Ghost-Mask-01.jpg

Director: Takeshi SONE
Cast: Yukari AKANE / Yuha LEE / Sou HIROSAWA / Yona CHOI / Eun-woo LEE

Genre: Thriller / Horror

Theatrical Release in Japan: October 2019

[2018 / Color / HD / Stereo / 83 min. / Japanese with English subtitles]

Feature Documentaries

Director: Koji HIJIKATA

Genre: Documentary

Theatrical Release in Japan: 2020

[2019 / Color / HD / Stereo / 109 min. / Japanese with English subtitles]

sayonaraTV_sub3s.jpg
IQuitBeingFriend_002.jpg

Director: Ayako IMAMURA

Genre: Documentary

Theatrical Release in Japan: December 2020


[2020 / Color / HD / Stereo / 85 min. / Japanese with English subtitles]

ZeroasYouAre001.jpg

Director: Miyuki TOKOI

Genre: Documentary / LGBTQ

Theatrical Release in Japan: Spring 2020


[2019 / Color / HD / Stereo / 81 min. / Japanese with English subtitles]

Horse_02.jpg

Director: Ken-ichi HIRABAYASHI

Genre: Documentary / Animal / Horse-racing

Theatrical Release in Japan: Spring 2020

[2019 / Color / HD / Stereo / 95 min. / Japan’s Release: Spring 2020]

Director: Takahiro MITSUYOSHI
Genre: Documentary

Theatrical Release in Japan: August 2009

[2008 / Color, B&W / HD/ Stereo / 90 min. / English]

Jacquea_000.jpg

TV Programs

PDF.png

TV Programs about:

Food, Culture, Travel, Animals, Hot Springs and so on

Please click on the left PDF button to download our catalog.

Comic-book IP Sales

PDF.png

We now deal with Comic-book IP rights of Japan's top-selling

artists, KENGO HANAZAWA and HIDEO YAMAMOTO.

Please click on the left PDF button to download our catalog.

Contact Us
  • Vimeo
  • Twitter

©2004 - 2020 Geta Films / Green Light LLC. All rights reserved.