SPRING  2021   -  Geta Films Line-Up

Feature Films

Wonderful-Paradise_01.jpg

Director: Masashi YAMAMOTO ("Robinson's Garden", "Junk Food")

Producer: Shin-ichiro MURAOKA ("Akame 48 Waterfalls")
Cast: Kaho MINAMI ("Sayonara Kabukicho", "Masterless") / Akira EMOTO

("Shoplifters", "Zatoichi") / Seiko ITO / Soran TAMATO / Miyu OGAWA

Genre: Fantasy / Comedy

Theatrical Release in Japan: December 2020


[2020 / Color / HD / Stereo / 97 min. / Japanese with English subtitles]

Cornflakes_001.jpg

Director: Teppei ISOBE
Cast: GON / Reiko TAKADA / Hinami HINO / Miyuu Teshima /

Tomoki KIMURA / Sho TSUCHIYA / Misato NAMBA / SNOW /

Riku TOKIMITSU

Genre: Comedy / Romance

Theatrical Release in Japan: 2021

[2020 / Color / HD / Stereo / 95 min. / Japanese with English subtitles]

BeautifulGoodbye-004.jpg

Director: Ei-ichi IMAMURA
Cast: Yusuke TAKEBAYASHI / Bi YO / Koki NAKAJIMA

Genre: Fantasy / Horror

Theatrical Release in Japan: 2021

[2019 / Color / HD / Stereo / 113 min. / Japanese with English subtitles]

Director: Sei-ichi HISHIKAWA
Cast: Yukino MURAKAMI ("The Chrysanthemum and the Guillotine"

by Takahisa ZEZE) / Soma FUJII / Katsuhiro SHIMAMOTO

("Silence" by Martin Scorsese) /

Hannya ("Shin Gozilla" by Masatsugu HIGUCHI)

Genre: Family / Comedy

Theatrical Release in Japan: Summer 2021

[2020 / Color / 4K / DCP / 90 min. / Japanese with English subtitles]

Shinseishun-00.jpg
A-Janitor_000.jpg

Director: Yugo SAKAMOTO
Cast: Seiji FUKUSHI / Haruka IMOU / Tomoya MAENO / Hannya /

Wataru ICHINOSE / Takashi KITADAI / Kazuki NAMIOKA /

Toru NOMAGUCHI / Tetsu WATANABE / Kazuhiro YAMAJI

Genre: Action

Theatrical Release in Japan: Spring 2021

[2021 / Color / DCP / 5.1ch / 87 min. / Japanese with English subtitles]

Around-the-Edge-02.jpg

Director: Hideo JOJO

Cast: Rina ONO / Amon HIRAI / Marin NISHIMOTO /

Shuri NAKAMURA / Hikari KUROKI / Rikki METSUGI

Genre: Coming of Age / Comedy

Theatrical Release in Japan: 2020


[2020 / Color / HD / Stereo / 77 min. / Japanese with English subtitles]

Two-Komachis-00.jpg

Director: Takeshi SONE
Cast: Hanna CHAN / Eliz LAO / Soko IZUMI / Takayuki HAMATSU

Genre: Fantasy / Romance

Theatrical Release in Japan: Summer 2020

[2020 / Color / HD / Stereo / 86min. / Cantonese with English subtitles]

PWD05.jpg

Director: Banmei TAKAHASHI
Cast: Tasuku EMOTO / Maki SAKAI / Kimiko YO / Naoko OHTANI /

Ryudo UZAKI / Eiji OKUDA

Genre: Drama

Theatrical Release in Japan: September 2020

[2020 / Color / HD / Stereo / 109 min. / 1.78:1 / Japanese with English subtitles]

ShizuoYamanaka_002.jpg

Director: AKIO MURAHASHI
Cast: Baijaku NAKAMURA / Kanji TSUDA / Misato TANAKA /

Miyoko ASADA / Atsuko TAKAHATA

Genre: Family / Drama

Theatrical Release in Japan: 2020

[2019 / Color / HD / Stereo / 107 min. / Japanese with English subtitles]

Orokamono_002.jpg

Director: Takashi HAGA / Sho SUZUKI
Cast: Nanami KASAMATSU / Yui MURATA / Satoshi IWAGOH /

Hachi NEKOME / YOBI (葉媚) / Mana MINAMIHISAMATSU

Genre: Comedy / Drama

Theatrical Release in Japan: 2020

 

[2019 / Color / HD / Stereo / 96 min. / Japanese with English subtitles]

Feature Documentaries

 

Director: Reo YAMADA
Cast: Sunao KATABUCHI / NON / Nanase IWAI / Kana HANAZAWA /

Chie URATANI / Hidenori MATSUBARA / Noriko ITO / KOTRINGO /

Kenji SHIBASAKI / Saburo KAWAMOTO

Genre: Documentary

Theatrical Release in Japan: December 2019

[2019 / Color / HD / Stereo / 96 min. / Japanese with English subtitles]

Living-with-Corners-001.jpg
sayonaraTV_sub3s.jpg

Director: Koji HIJIKATA

Genre: Documentary

Theatrical Release in Japan: 2020

[2019 / Color / HD / Stereo / 109 min. / Japanese with English subtitles]

Director: Ayako IMAMURA

Genre: Documentary

Theatrical Release in Japan: December 2020


[2020 / Color / HD / Stereo / 85 min. / Japanese with English subtitles]

IQuitBeingFriend_004.jpg
ZeroasYouAre001.jpg

Director: Miyuki TOKOI

Genre: Documentary / LGBTQ

Theatrical Release in Japan: Spring 2020


[2019 / Color / HD / Stereo / 81 min. / Japanese with English subtitles]

馬HD_04.jpg

Director: Ken-ichi HIRABAYASHI

Genre: Documentary / Animal / Horse-racing

Theatrical Release in Japan: Spring 2020

[2019 / Color / HD / Stereo / 95 min. / Japan’s Release: Spring 2020]

Jacquea_000.jpg

Director: Takahiro MITSUYOSHI
Genre: Documentary

Theatrical Release in Japan: August 2009

[2008 / Color, B&W / HD/ Stereo / 90 min. / English]

TV Programs

PDF.png

TV Programs about:

Food, Culture, Travel, Animals, Hot Springs and so on

Please click on the left PDF button to download our catalog.

Comic-book IP Sales

PDF.png

We now deal with Comic-book IP rights of Japan's top-selling

artists, KENGO HANAZAWA and HIDEO YAMAMOTO.

Please click on the left PDF button to download our catalog.

Contact Us

Thank You!